Friday, 15 July 2011

Singsing lo ol baby tasol

From: David Putulan

 Wanpela lapun harim wanpela tolai rock band singsing lo Meri na em tok ' ol png band save singsing lo ol meri tumas..ol waitman orait..ol save singsing lo ol baby tasol' ha ha

No comments:

Post a Comment